Psykolog Ann Firelsøe Petersen

Psykolog
Ann Fielsøe Petersen

Samtaleterapi hos mig

Jeg er specialist i psykoterapi med voksne og specialpsykolog i psykiatri.

Jeg behandler mange typer af problemstillinger såsom angst og depression, problemer med venner, kæreste og familie og meget mere – se nærmere under ydelser.

Til behandling af angstlidelser og depression anvender jeg kognitiv adfærdsterapi.

I forhold til andre problemstillinger, såsom spiseforstyrrelse, sociale vanskeligheder, familiære konflikter, bruger jeg den metode, der passer bedst til dig, hvilket både kan være eksistentiel, kognitiv, dynamisk eller oplevelsesorienteret terapi.

Til dig, der har haft flere terapeutiske forløb uden ønsket effekt af behandlingen, anvender jeg Feedback Informed Treatment (FIT). Forskning viser, at den hyppigste årsag til, at terapien ikke har effekt, er, hvis der ikke er overensstemmelse mellem terapeutens og klientens oplevelse af, hvad der er vigtigt i terapiforløbet. FIT sørger for, at der løbende sker en tilpasning af det terapeutiske arbejde, så man sikrer, at der kommer en effekt, og man undgår, at klienten afslutter forløbet i utide. Såfremt der er brug for at supplere den terapeutiske behandling med medicinsk behandling, kan jeg rådgive om dette og vejlede i forhold til kontakt til egen læge og psykiater.