Psykolog Ann Firelsøe Petersen

Psykolog
Ann Fielsøe Petersen

Vedrørende Covid-19/Corona

Jeg følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger vedrørende Covid-19.
Det er også muligt at modtage telefon- eller videokonsultation.

Samtaleterapi hos mig

Jeg er specialist i psykoterapi med voksne og specialpsykolog i psykiatri. Jeg behandler problemstillinger såsom angst og depression, sociale vanskeligheder, familiære konflikter, spiseforstyrrelser og meget mere – se nærmere under ydelser.

Til dig, der har haft flere terapeutiske forløb uden ønsket effekt af behandlingen, anvender jeg Feedback Informed Treatment (FIT).  FIT sørger for, at der løbende sker en tilpasning af det terapeutiske arbejde, så man sikrer, at der kommer en effekt, og man undgår, at klienten afslutter forløbet i utide.

Jeg bruger også FIT til at tilpasse min behandling til den enkelte, så der opnås størst udbytte af terapien. Jeg behersker kognitiv adfærdsterapi, dynamisk psykoterapi og eksistentiel psykoterapi.

Såfremt der er brug for at supplere den terapeutiske behandling med medicinsk behandling, kan jeg vejlede om dette.