Psykolog Ann Firelsøe Petersen

Psykolog
Ann Fielsøe Petersen

Samtaleterapi hos mig

NB: Jeg holder ferie frem til og med søndag den 31. juli 2022. Jeg svarer ikke på mail og sms i perioden. Jeg skriver tilbage på henvendelser efter min ferie.

Jeg er specialist i psykoterapi med voksne og specialpsykolog i psykiatri. Jeg behandler problemstillinger såsom angst og depression, sociale vanskeligheder, familiære konflikter, spiseforstyrrelser og meget mere – se nærmere under ydelser.

Til dig, der har haft flere terapeutiske forløb uden ønsket effekt af behandlingen, anvender jeg Feedback Informed Treatment (FIT).  FIT sørger for, at der løbende sker en tilpasning af det terapeutiske arbejde, så man sikrer, at der kommer en effekt, og man undgår, at klienten afslutter forløbet i utide.

Jeg bruger også FIT til at tilpasse min behandling til den enkelte, så der opnås størst udbytte af terapien. Jeg behersker kognitiv adfærdsterapi, interpersonel psykoterapi og eksistentiel/humanistisk psykoterapi.

Generelt set handler kognitiv adfærdsterapi om at forstå samspillet mellem tanker, adfærd og følelser. Der vil ofte være en inddragelse af konkret rådgivning, som sigter på at ændre negativ adfærd, som begrænser og hæmmer en optimal trivsel.

Interpersonel terapi tager udgangspunkt i klientens forhold til andre mennesker. Der vil ofte være en analyse af ens forhold til tætte relationer. Derfor vil der også ofte være en inddragelse af forholdet til vigtige personer i ens opvækst.

Jeg laver også humanistisk og eksistentialistisk terapi. Dette perspektiv er optaget af at forløse og realisere klientens indre potentiale, så man kan leve et mere fuldt liv på trods af de begrænsninger, som ethvert menneske er underlagt, såsom dødelighed eller livstab.

Grundlaget for at disse metoder fungerer optimalt er, at vores relation er god. I min praksis bruges FIT også til at sikre, at der er en god relation mellem mig og min klient. Behandlingen tager udgangspunkt i et unikt menneske. Nogle personer har brug for mere undersøgende og udfordrende terapi, mens andre har brug for mere støttende behandling. FIT guider mig til at lave en behandling, der passer til den enkelte.

Såfremt der er brug for at supplere den terapeutiske behandling med medicinsk behandling, kan jeg vejlede om, hvordan du går videre med dette gennem egen læge.