Psykologiske undersøgelser

En psykologisk undersøgelse indeholder et klinisk interview, psykologisk testning, en diagnostisk vurdering samt anbefalinger til det videre forløb, særligt anbefalinger omkring, hvad der kan fremme funktionsevnen.

Jeg lægger vægt på, at undersøgelsen er kortfattet, præcis og tydelig i sin konklusion, så den kan anvendes fremadrettet.

Jeg anvender blandt andet følgende psykologiske test og diagnostiske redskaber:

  • Present State Interview (PSE)
  • SCID-II
  • DIVA
  • WAIS IV
  • Kognitive prøver
  • Rorschachtest

Jeg udvælger relevante test i forbindelse med hver undersøgelse.