Privatlivspolitik

Nogle af de oplysninger, du finder under privatlivspolitik, skal sikre en tryghed i mødet med min klinik og en god klinisk praksis. Dertil kommer, at jeg er underlagt at give dig nogle bestemte oplysninger i forhold til EU’s persondatalov.

Journalføring

Der skrives ordnet journal i min klinik. Formålet med journalen er at give dig en god og relevant behandling. Jeg skriver fx om dine sociale forhold og dit helbred. Jeg forsøger at fatte mig i korthed. Jeg skriver stadig med diskretion. Jeg tænker på, at journalen skal være så anonym, som det lader sig gøre. Du har ret til at se din journal, hvis du ønsker det. Kontakt mig i så fald. Såfremt der rettes i en journal eller skrives mere til, så vil det stå i journalen.

Opbevaring af journalen

Din journal opbevares i et sikkert og professionelt elektronisk journalsystem. Min udbyder er Clinic Care. Jeg har en databehandleraftale med dem. Din journal bliver slettet fem år efter, du har været hos mig sidste gang. Hvis du ønsker at klage over min håndtering af dine oplysninger, så kan du klage til datatilsynet.  

Tavshedspligt

Jeg har en skærpet tavshedspligt. Det er fx kun mig, der ser din journal. Jeg må ikke videregive oplysninger om forløbet, medmindre du har givet dit samtykke til dette. Der er nogle få situationer, hvor jeg har pligt til at bryde min tavshedspligt, fx hvis jeg er helt sikker på, at man vil skade sig selv eller andre eller er alvorligt bekymret for et barns trivsel eller udvikling. Dertil kommer, at hvis du selv giver samtykke til at fx forsikringsselskaber må se journalen, så har jeg pligt til at udlevere den.

Utilsigtede hændelser under forløbet

I forbindelse med et klientforløb kan der ske en utilsigtet hændelse, fx at psykologen har booket to klienter på samme tid, eller der var en aftale om at sende et brev til egen læge om fx anbefaling af opstart af medicin, og psykologen har glemt det. Så har du som klient mulighed for at indrapportere det på følgende hjemmeside. På denne hjemmeside kan du også læse mere om dine muligheder for at klage over behandlingen. Der er også link til hjemmesiden www.stpk.dk, hvor man kan indgive en klage.