Samtaleterapi og psykoterapi

Faglig baggrund

Jeg er født i 1971. Jeg er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet i 2006. Jeg har fra 2006 og frem til 2016 arbejdet i psykiatrien, både i Region Syddanmark og Region Midt, de sidste fire år på Psykiatrisk Hospital Risskov i Aarhus.

Aktuelt arbejder jeg på Sociallægeinstitutionen ved Aarhus Kommune, hvor jeg er tilknyttet Gratis Psykologhjælp til Unge og laver arbejdsmarkedsrettede psykologiske undersøgelser i kommunalt regi.

Jeg er uddannet specialpsykolog i psykiatri, hvilket gør, at jeg kan lave diagnostisk vurdering.
Jeg er uddannet specialist i psykoterapi med voksne. Jeg har efteruddannelse inden for en kognitiv adfærdsterapi fra Kognitiv Terapi Center i Aarhus.