Problemstillinger jeg behandler

 • Angst - Depression
 • Stress-tilstande
 • Vanskeligheder med andre
 • Kriser
 • Traumer
 • Misbrug/selvskade
 • Psykiatri
 • Angst - Depression
 • Stress-tilstande
 • Vanskeligheder med andre
 • Kriser
 • Traumer
 • Misbrug/selvskade
 • Psykiske lidelser

Angst - Depression

Angst, OCD, social angst

Eksempler på symptomer

Du oplever svære fysiske symptomer, fx hjertebanken. Du kan være bange for at fejle noget fysisk. Du kan have forskellige ritualer, som fx at vaske hænder. Du kan være bange for smitte.

 

Depression

Eksempler på symptomer

Du oplever tristhed, nedsat energi og trætbarhed. Du kommer nemt til at græde. Du kan have nedsat selvtillid, koncentrationsbesvær, selvmordstanker. Du er forpint.

Ann Petersen - Psykolog

Eksempler på behandling

Jeg varierer behandlingen, så den passer bedst til dig. Jeg kan bruge kognitiv adfærdsterapi, interpersonel psykoterapi og eksistentiel humanistisk terapi. Jeg vil også vurdere, om der er brug for overvejende støttende behandling eller undersøgende behandling.

Stress-tilstande

Eksempler på symptomer

Dette kan dreje sig om lettere angst- og depressionssymptomer.

Dette kan fx relatere sig til noget, der tynger og belaster, fx skole eller arbejde. Du kan opleve vanskeligheder med at regulere dig selv følelsesmæssigt pga. ydre pres og belastninger. Du kan opleve lavt selvværd/selvtillid.

Eksempler på behandling

I forbindelse med behandling af stress, kan der være fokus på regulerende teknikker, såsom åndedrætsøvelser samt fokus på reduktion af belastning i miljøet.

Vanskeligheder med andre/Parterapi

Eksempler på symptomer

Dette kan fx være problemer med kæresten, problemer med familie, problemer med etablering af romantiske forhold (tilknytningsvanskeligheder).

Eksempler på behandling

Min kliniske erfaring er, at man ofte arbejder interpersonelt med sådanne problemstillinger. Man taler om sin relation til andre.

Kriser

Eksempler på symptomer

Krise kan fx opstå som følge af tab, overgreb, fx voldtægt eller overfald, ulykke.

Eksempler på behandling

Behandlingen vil ofte sigte på at bearbejde krisen. I forbindelse med dette er der flere metoder, der kan anvendes, blandt andet traumebearbejdning, enten med støtte fra visualisering eller gentagelse (NARM eller prolonged exposure). Det kan dog være sådan, at krisen er så ubehagelig, at man i stedet bruger at tale støttende om det, der er sket. Det ligger mig meget på sinde, at du ikke destabiliserer i forbindelse med behandlingen.

Traumer

Eksempler på symptomer

Eksempler på traumer kan fx være seksuelle overgreb, og psykisk eller fysisk vold.

Eksempler på behandling

I forbindelse med bearbejdning af traumer er der flere metoder, der kan anvendes, blandt andet traumebearbejdning enten med støtte fra visualisering eller gentagelse (NARM eller prolonged exposure). Det kan dog være sådan, at traumet er så ubehagelig, at man i stedet bruger at tale støttende om det, der er sket. Det ligger mig meget på sinde, at du ikke destabiliserer i forbindelse med behandlingen.

Misbrug/selvskade

Eksempler på symptomer

Du har tendens til at drikke for meget eller tage stoffer. Dette hæmmer din relation til dig selv og andre. Du har svært ved at regulere dig følelsesmæssigt. Dine følelser bliver så svære for dig, at du kan blive impulsiv og måske enten skade dig selv eller få selvmordstanker.

Eksempler på behandling

Behandlingen sigter overordnet på, at du ikke får drop-out, altså bliver impulsiv og afslutter behandlingen, før du har fået gavn af den. Derfor kan behandlingen være støttende, men den kan også være mere direktiv med metoder inden for dialektisk adfærdsterapi eller dynamisk terapi, der sigter mod øget regulering af dine følelser uden misbrug eller selvskade.

Psykiatri

Da jeg er specialpsykolog i psykiatri, har jeg også erfaring med psykisk lidelse, blandt andet spiseforstyrrelse og psykose.

Da jeg er specialpsykolog i psykiatri, forstår jeg også betydningen af at få en diagnose. Derfor kan jeg fungere som samtalepartner i forbindelse med dilemmaer omring udredning og diagnosticering. Jeg har også kendskab til behandlingstiltag over for forskellige psykiske lidelser.

Ann Petersen - Psykolog